Polityka prywatności

Panelkomentarzy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do www.panelkomentarzy.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawowa zasadę: panelkomentarzy.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do www.panelkomentarzy.pl   oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez www.panelkomentarzy.pl .

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do www.panelkomentarzy.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail bądź login allegro. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do www.panelkomentarzy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala serwisowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez www.panelkomentarzy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości
www.panelkomentarzy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityka Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.panelkomentarzy.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów www.panelkomentarzy.pl 
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie maja wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych panelkomentarzy.pl
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do www.panelkomentarzy.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. www.panelkomentarzy.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do www.panelkomentarzy.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez www.panelkomentarzy.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do www.panelkomentarzy.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do www.panelkomentarzy.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności
Z listy możesz się wypisać w każdym momencie, więc niczym nie ryzykujesz.
Ja ze swojej strony obiecuję, że nie będę wykorzystywał twoich danych w celach innych niż tutaj napisałem, nie będziesz dostawać żadnej reklamy niezwiązanej z moja działalnością, a także nikomu nie zamierzam sprzedawać twych danych. Zawarte w www.panelkomentarzy.pl moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moja opinia i opinia właśnie są.
Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moja własną. www.panelkomentarzy.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do www.panelkomentarzy.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię adres e-mail i nick allegro. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.