Kontakt

Właścicielem seriwsu jest firma: Codia Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bosmańskiej 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397614 NIP: 6711809791, Regon: 321143521, kapitał zakładowy 5000,00 zł

W sprawach związanych z seriwsem PanelKomentarzy.pl, zachęcamy do pisania na e-mail: kontakt@panelkomentarzy.pl, lub skorzystania z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy